سخره

زمان: ۴ دقیقه و ۴۷ ثانیه نوع فایل: MP3 حجم: ۴۴۹۴ کیلوبایت با صدای: حسن شماعی زاده آلبوم: شهر خالی

تو میای

زمان: ۳ دقیقه و ۳۴ ثانیه نوع فایل: MP3 حجم: ۳۳۵۷ کیلوبایت با صدای: حسن شماعی زاده آلبوم: شهر خالی

ما دوتا

زمان: ۴ دقیقه و ۳۷ ثانیه نوع فایل: MP3 حجم: ۴۳۳۶ کیلوبایت با صدای: حسن شماعی زاده آلبوم: شهر خالی